- سه شنبه 28 حوت 1397
March 19, 2019

پایگاه خبری افغان نیوز

نیروهای امنیتی باید از سیاست دوری کنندنیروهای امنیتی باید از سیاست دوری کنند

رییس اجرایی حکومت وحدت ملی بر دوری نیروهای امنیتی از سیاست تاکید ورزید و گفت که نهاد سازی در کشور باید نهادینه گردد.


به گزارش افغان نیوز به نقل از دری نیوز،  رییس اجرایی حکومت وحدت ملی "عبدالله عبدالله" به مناسبت روز ملی نیروهای امنیتی در مقر وزارت دفاع ملی گفت: “در داخل نیروهای امنیتی چه در سطوح رهبری و تمامی سطوح، هیچ سیاستی نباید جز تحکیم حاکمیت قانون و منافع ملی حاکم باشد”.
آقای عبدالله افزود: مسئولان و رهبری نهادهای امنیتی نیز باید هر روز این مساله را در حرف‌های خود به منسوبان تکرار کنند.
بر اساس اظهارات آقای عبدالله، رهبری حکومت وحدت ملی یکپارچه و یکدست در حمایت از نیروهای امنیتی قرار دارد و آنچه در توان باشد برای پیشبرد بهتر وظایف شان دریغ نخواهد شد؛ زیرا میدانیم که نیروهای امنیتی در شرایط سخت از کشور دفاع می‌کنند.
او بیان داشت که حکومت، در قسمت ادای دین خود در رسیدگی به خانواده‌های شهدای نیروهای امنیتی مسئولیت دارد.
رییس اجرایی کشور بیان داشت، رسیدگی به نیروهای امنیتی روحیه آنان را بالا می‌برد و در انجام وظایف‌شان متعهدتر می‌سازد.
داکتر عبدالله بیان کرد: اکثریت مطلق مردم افغانستان خواهان صلح است و وظیفه مقدس نیروهای امنیتی برای تامین صلح در کشور است؛ این جنگ به خاطر جنگ نیست و تحمیل شده است.
وی افزود که یقین داریم که صلح در این سرزمین حاکم می‌گردد؛ در نشست دیروز پیام بسیار واضح که خواست مردم افغانستان است، ارائه شد. این پیام به معنای کم شدن آمادگی‌های شما در دفاع از این سرزمین نیست و تا زمانیکه صلح تامین می‌گردد شما در دفاع از کشور مسوولیت دارید.
رییس اجرایی اظهار داشت:”ما مسیر دشواری را در تامین صلح در پیش دارم؛ اما عزم ما استوار است”.
داکتر عبدالله گفت که ما به همکاری کشورهای دوست خارجی تا زمانی نیاز داریم که از لحاظ امنیتی و دفاع بتوانیم به پای خود ایستاد شویم.
رییس اجرایی تاکید کرد که همان طوری که در اقتصاد، سیاست می‌خواهیم متکی به خود باشیم در قسمت امنیت نیز باید متکی به خود باشیم.

برچسب

عبدالله عبدالله،،امنیتی،سیاست،افغانستان

ارسال نظرات

نظرات شما

نظر شما